Dịch vụ này không còn nữa.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với khách sạn theo các thông tin liên lạc sau:
+33(0)4 72 78 01 01 hotelmav69200@gmail.com